ปลดล็อคศักยภาพที่มี 

ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 

และ การพัฒนาที่ตอบโจทย์

พัฒนาทักษะ อย่างยั่งยืน เพื่อให้ “คน” และ “ธุรกิจ” เติบโตไปด้วยกัน 

1. Research and analysis

ทำการทดสอบ วิเคราะห์ และระบุจุดที่ต้องการพัฒนาความรู้ขององค์กร

2. Development Program Design

จัดสรรหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการเฉพาะทาง สามารถวางแผนการเรียนด้วยตนเอง โดยการจัดเวลาเรียนเองผ่านระบบออนไลน์ 

3. Evaluation and feedback

ติดตามการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ผ่านรายงานการพัฒนา เพื่อให้เห็นความคืบหน้า และแจ้งผลสรุปในกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตร

ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ! (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบ Pioneer

(วันนี้-15 กันยายน 2563)

เมื่อคุณลงทะเบียนคุณได้ตกลงตาม 

และ

นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดเงื่อนไข

ลูกค้ากลุ่ม Pioneer

รับคำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

แลกเปลี่ยนกับข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำจากมุมมองของคุณ

เราจะนำข้อคิดเห็นของคุณมาปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึน

รายละเอียดเพิ่มเติม

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต 3047 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (09.00-12.00 / 13.00-18.00)

บริษัท เอดูมอล ไทยแลนด์ จำกัด

เจาะลึกปัญหาของธุรกิจ/องค์กร

พร้อมที่ปรึกษาส่วนตัว และวิธีการแก้ไขที่ตรงจุด ตอบโจทย์

Dashboard รายงานการประเมินการพัฒนาของแต่ละบุคคล

ออกแบบแผนพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ และเหมาะกับบุคคลนั้นๆ

วิเคราะห์

ออกแบบแผนพัฒนา

ที่ปรึกษา

รายงานการประเมิน

ราคาจับต้องได้

ให้บริการอย่างมืออาชีพ คุ้มค่า และในราคาที่เป็นกันเอง

ให้คำปรึกษาฟรี
FAQ
ติดด่อเรา
หลักสูตร
ค่าบริการ
เกี่ยวกับเรา

ปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดในยุค New Normal 

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 ทำให้ธุรกิจหลายเจ้าต้องปิดตัว
แผนธุรกิจที่เคยวางไว้ต้องล้มครืน รายได้ที่เคยมีกลับหดหาย แต่หนี้พร้อมดอกเบี้ยก็ยังคงต้องจ่าย สุดท้ายต้องยอมขาดทุน เพราะดีกว่าไม่มีรายได้เข้ามาเลย ไปจนถึงการ Layoff คนจำนวนมาก ที่ ต้องยอมเสียพนักงานเก่าแก่และมีคุณภาพ เพื่อรักษาสภาพคล่อง
แต่สุดท้ายก็ยังมีธุรกิจหลายเจ้าที่    
ไม่ว่าจะสายป่านยาวหรือสั้นแต่ปรับตัวไม่ทัน ก็ต้องปิดตัวลงไปอย่างน่าเสียดาย

แต่ก็ทำให้เราได้เห็น “โอกาสที่เกิดขึ้นในวิกฤต” กับยุคที่เศรษฐกิจทั้งโลกหดตัวอย่างรุนแรง คนที่มีวิสัยทัศน์และคนที่ปรับตัวได้เร็ว คือผู้ที่อยู่รอด
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มี ให้ตรงตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

หากเรายังทำสิ่งเดิมๆ เราก็จะได้ผลลัพท์เดิมๆ = รอวันตาย  

ธุรกิจจะไปรอดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับมุมมองและการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่อีกปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ก็คือ ทรัพยากรมนุษย์
ถ้าในองค์กรนั้นๆ มีพนักงานที่มีทัศนคติที่ดี มีความสามารถในการเรียนรู้ ย่อมทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวได้เท่าทันโลก

เพราะถ้าเรามีไอเดีย แต่ขาดทีมที่มีคุณภาพ ไอเดียของเราจะเป็นแค่ฝัน 

คลิกเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน  

ให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ
เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึง ขนาดกลาง  

" ทรัพยากรมนุษย์ คือ ขุมพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ "

ให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึง ขนาดกลาง  

เปิดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

เจ้าของธุรกิจหลายรายยังไม่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพราะเห็นว่ายุ่งยาก และธุรกิจก็สามารถดำเนินมาได้ด้วยดีอยู่โดยปราศจากสิ่งเหล่านี้ ซึ่งจริงๆแล้วถ้าธุรกิจที่มีอยู่ ได้นำเทคโนโลยีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การจัดการ และการวางแผน   จะมีโอกาสขยายและเติมโตได้เทียบเท่าธุรกิจเจ้าที่ใหญ่กว่า    เช่น ระบบการจัดการข้อมูล/สินค้า การทำธุรกิจผ่านออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยทำให้   ประหยัดเวลา ทำงานได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น

พัฒนาศักยภาพคนในองค์กร

นอกจากวิสัยทัศน์ที่ดีของผู้นำองค์กร และเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว    ทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ    ซึ่งการพัฒนาศักยภาพคนในองค์กร ทั้งการอบรมในหลักสูตรต่างๆ จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถแก่พนักงาน ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวได้เท่าทันโลก

ต้องไม่หยุดมองหาโอกาสและพัฒนา

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อความต้องการสินค้าและบริการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง    การแข่งขันที่สูงขึ้น จึงต้องพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการ    และสามารถแข่งขันกับตลาดได้ โดยอาจจะเริ่มจากการพัฒนา Packaging, ต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม หรือ ขยายฐานลูกค้า เปิดรับคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโต

จากผลสำรวจธุรกิจขนาดกลางที่ก่อตั้งมามากกว่า 20 ปีขึ้นไป มักมีปัญหาในเรื่องของการทำงานร่วมกันของคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นใหม่    ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตามโลกที่เปลี่ยนไป    ผู้บริหารธุรกิจคนปัจจุบันควรค่อยๆปรับวิศัยทัศน์ของบริษัทไปตามโลกปัจจุบัน รวมถึงการทำงาน เพิ่มอำนาจการตัดสินใจด้านต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่บ้าง เพราะ    พวกเขาอาจมีมุมมองที่ใหม่และเท่าทันปัจจุบันกว่า    และเพื่อเป็นการรักษาสมดุลระุหว่างคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่

วางแผนการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่

คลิกเพื่อรับคำปรึกษาฟรี

เริ่มต้นพัฒนาบุคลากรกับหลักสูตรคุณภาพ

หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและการโค้ชทีมงานด้วยพลังเชิงบวก

ดูเพิ่ม

เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะผู้นําพลังเชิงบวก วิธีการที่เหมาะกับบุคคล

วางแผนธุรกิจให้โตเร็ว ด้วย Predictive Analytics  Data

ดูเพิ่ม

กำหนดทิศทางธุรกิจ อย่างแม่นยำ ด้วยการคาดการณ์กลยุทธทางธุรกิจ

การบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่ม

จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน พร้อมเครื่องมือในการจัดสรรเวลา

ปรับมุมคิด เพื่อปลดล็อคศักยภาพในที่ทำงาน

ดูเพิ่ม

มิติใหม่ของการบริหารจัดการ

ดูเพิ่ม

จิตวิทยาในการสื่อสารและโน้มน้าวใจ

ดูเพิ่ม

แนวคิดจิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ สร้างความน่าเชื่อถือ

เข้าใจการทำธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รู้จักวิธีหาไอเดียให้ธุรกิจ มองภาพธุรกิจให้ออก

กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ดูเพิ่ม

คิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ ก้าวทันทุกเทรนด์ของผู้บริโภค

พลิกความสัมพันธ์ ทั้งด้านส่วนตัวและการทำงานให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

คลิกเพื่อรับคำปรึกษาฟรี
คลิกเพื่อรับคำปรึกษาฟรี
ดูหลักสูตร