หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและการโค้ชทีมงานด้วยพลังเชิงบวก 

วางแผนธุรกิจให้โตเร็ว ด้วย Predictive Analytics ผ่านการทำ Data

การบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Leadership and Strategic Development)

(Predictive Analysis for Business)

(Time Management)

(Communication for work)

ปรับมุมคิด เพื่อปลดล็อคศักยภาพในที่ทำงาน

(Outward Mindset at work)

กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

(Mastering Design Thinking)

Design Thinking คือวิธีการที่องค์กรใหญ่ๆเลือกที่จะใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ได้รวดเร็วและก้าวทันทุกเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผ่านการคิดค้นแบบ Innovation และ Transformation  

พลิกความสัมพันธ์ ทั้งด้านส่วนตัวและการทำงานให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วย Outward Mindset เปลี่ยนความขัดแย้ง เป็นความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์  และสร้างสัมพันธ์ที่ดี

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้คล่องตัวด้วยการทำงานแบบ Agile

(Increase Efficiency with Agile Principle)

เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว เราจึงต้องปรับตัวรวมถึงปรับวิธีการทำงานให้เร็วตามโลกด้วยเช่นกันปรับวิธีการทำงานให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในโลกยุค Disruption ด้วยวิธีการทำงานแบบ Agile 

ความคิดสร้างสรรค์ สั่งได้ดั่งใจ

(Unleash your creativity)

จัดการความคิดสร้างสรรค์ให้สั่งได้ดั่งใจ เรียนรู้และฝึกใช้ตัวช่วยใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ปลดปล่อยไอเดียของทั้งทีมและตัวคุณ  

เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะผู้นําพลังเชิงบวก เน้นเทคนิค แนวทาง และวิธีการที่เหมาะสมกับทีมงานเป็นรายบุคคล เข้าถึงความสามารถศักยภาพและข้อจํากัดของแต่ละบุคคล

กำหนดทิศทางธุรกิจ อย่างแม่นยำ ด้วยการคาดการณ์กลยุทธทางธุรกิจ ผ่าน Data Visualization และ Business Intelligence Dashboard ที่เป็นระบบ และช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้หลายมิติ

สร้างสมดุลชีวิตและการทำงานด้วยวิธีการบริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน พร้อมวิธีการใช้เครื่องมือในการจัดสรรเวลา พร้อมวางแผนงานและติดตามงาน

ลดการสื่อสารผิดพลาดในองค์กร ด้วยการสื่อสารด้านบวก จากแนวคิด Brain-based Coaching เรียนรู้และเข้าใจ ความต้องการของคน เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการทำงานในองค์กร

มิติใหม่ของการบริหารจัดการ

(Innovative Management)

เข้าใจการทำธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รู้จักวิธีหาไอเดียให้ธุรกิจ มองภาพธุรกิจให้ออก ทำความเข้าใจความต่างระหว่างไอเดียและวิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ วิธีการปรับตัวในยุค new normal 

จิตวิทยาในการสื่อสารและโน้มน้าวใจ

(Psychology of Communication and Convincing)

แนวคิดจิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ สร้างความน่าเชื่อถือ  อ่านใจฝ่ายตรงข้าม และเรียนรู้วิธีสร้างบรรยากาศให้เป็นไปในเชิงบวกเพื่อให้ได้บทสรุปที่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย 

บริษัทที่ปรึกษา

ด้านการบริหารและพัฒนาธุรกิจ

ให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ 

เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึง ขนาดกลาง

" ที่ปรึกษาทางธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มต้น ในราคาที่จับต้องได้ "

หากคุณกำลังมองหาหลักสูตร

ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ


เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ! (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบ Pioneer

(วันนี้-15 กันยายน 2563)

คลิกเพื่อรับคำปรึกษาฟรี
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 30 ห้อง 30-01 ยูนิต 3047 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ (09.00-12.00 / 13.00-18.00)

บริษัท เอดูมอล ไทยแลนด์ จำกัด

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

" ทรัพยากรมนุษย์ คือ ขุมพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ "

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร
ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน  

เริ่มต้นพัฒนาบุคลากรกับหลักสูตรคุณภาพ

หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำและการโค้ชทีมงานด้วยพลังเชิงบวก

ดูเพิ่ม

เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะผู้นําพลังเชิงบวก วิธีการที่เหมาะกับบุคคล

วางแผนธุรกิจให้โตเร็ว ด้วย Predictive Analytics  Data

ดูเพิ่ม

กำหนดทิศทางธุรกิจ อย่างแม่นยำ ด้วยการคาดการณ์กลยุทธทางธุรกิจ

การบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูเพิ่ม

จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน พร้อมเครื่องมือในการจัดสรรเวลา

ปรับมุมคิด เพื่อปลดล็อคศักยภาพในที่ทำงาน

ดูเพิ่ม

มิติใหม่ของการบริหารจัดการ

ดูเพิ่ม

จิตวิทยาในการสื่อสารและโน้มน้าวใจ

ดูเพิ่ม

แนวคิดจิตวิทยาในการจูงใจและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวใจ สร้างความน่าเชื่อถือ

เข้าใจการทำธุรกิจอย่างลึกซึ้ง รู้จักวิธีหาไอเดียให้ธุรกิจ มองภาพธุรกิจให้ออก

กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ดูเพิ่ม

คิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ ก้าวทันทุกเทรนด์ของผู้บริโภค

พลิกความสัมพันธ์ ทั้งด้านส่วนตัวและการทำงานให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ให้คำปรึกษาฟรี
FAQ
ติดด่อเรา
หลักสูตร
ค่าบริการ
เกี่ยวกับเรา